کتابداران امروز

در این وبلگ به مباحث جدید در حوزه کتابداری می پردازیم

تهیه پروپوزال در یک موضوع دلخواه

در اینجا به بررسی اجزای یک پروپوزال می پردازیم :

عنوان

بیان مسئله

اهداف : اصلی و فرعی 

پرسشهاس اساسی

پیشینه پژوهش

جامعه پژوهش

نمونه گیری و روش آن و نیز حجم نمونه

ابزار و روش گرد آوری داده ها

ابزار وروش تجزیه و تحلیل داده ها

تعریف عملیاتی متغیرها 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 17:7  توسط زهرا وکیلی  |